Εξοπλισμός

Memsic IRIS

 

Οι ασύρματοι κόμβοι IRIS της εταιρείας MEMSIC λειτουργούν στα 2.4 GHz και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων χαμηλής κατανάλωσης. Επιτρέπουν τη δημιουργία δικτύων με τοπολογία mesh ενώ προσφέρουν τριπλάσια εμβέλεια και διπλάσια μνήμη σε σχέση με τους κόμβους προηγούμενης γενιάς MicaZ.

Οι συγκεκριμένοι κόμβοι μπορούν να προγραμματιστούν σε nesC για την δημιουργία εφαρμογών που να τρέχουν σε TinyOS, είτε να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα MoteRunner, η οποία έχει αναπτυχθεί από την IBM και επιτρέπει τον προγραμματισμό των κόμβων σε Java και C#.

IRIS  IRIS OEM editionMemsic MIB520

  H προγραμματιστική πλακέτα MIB520CB, μέσω της θύρας USB που ενσωματώνει, παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με κόμβους τύπου MICA και IRIS. Έτσι είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων από και προς τον Η/Υ, καθώς και ο προγραμματισμός των κόμβων.

MIB520Memsic MDA100

   Η πλακέτα αισθητήρων MDA100CB διαθέτει ένα θερμίστορ για την μετρηση της θερμοκρασίας, έναν αισθητήρα φωτός, καθώς και μια περιοχή για την σύνδεση επιπλέον αισθητήρων. Η συγκεκριμένη πλακέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τους κόμβους τύπου IRIS, MICAz και MICA2.
MDA100


Memsic MTS300

  Η πλακέτα αισθητήρων MTS300CB επιτρέπει την μέτρηση πληθώρας φυσικών μεγεθών. Ειδικότερα, ενσωματώνει αισθητήρες φωτός, θερμοκρασίας, μικρόφωνο, καθώς και έναν βομβητή. Όπως και η πλακέτα MDA100, η MTS300CB μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κόμβους IRIS, MICAz και MICA2.

MTS300Arduino UNO

 

Το Arduino Uno είναι μία πλακέτα μικροελεγκτή η οποία βασίζεται στον ATmega328. Διαθέτει 14 ψηφιακές εισόδους/εξόδους, 6 αναλογικές εισόδους, έναν κρυσταλλικό ταλαντωτή 16 MHz, και  σύνδεση USB. Περιέχει ότι είναι απαραίτητο για την υποστήριξη του μικροελεγκτή και το μόνο που απαιτείται για την λειτουργία του είναι η σύνδεση του μέσω θύρας USB με έναν Η/Υ, ή η τροφοδοσία του μέσω μπαταρίας ή μετασχηματιστή AC/DC.

Arduino UNO